O nás

Firma Techneco byla založena v roce 1990 Ing. T. Fukou, CSc., jako technologicko-projekční centrum pro vodní hospodářství a chemický průmysl. Jak již název napovídá, firma se soustřeďuje na komplexní řešení vodního hospodářství průmyslových provozů a biologických čistíren odpadních vod především se zřetelem na optimalizaci technologie, ekologické aspekty a ekonomii provozu. Tato náplň práce tvoří základ firmy doposud. Následně je pak rozsah služeb rozšířen i na optimalizaci a ekologizaci procesů, které jsou zdroji odpadních vod. Techneco disponuje vlastní analytickou laboratoří, kontrolovanou ASLABem, a technologickou laboratoří, na základě jejichž výsledků jsou navrhovány jednotlivé technologie a případná opatření. Těžiště činnosti je především v následujících oblastech:


 1. Čištění průmyslových odpadních vod

 2. Čištění splaškových odpadních vod

 3. Optimalizace chemických procesů čištění odpadních vod

 4. Optimalizace biologických procesů čištění odpadních vod

 5. Optimalizace provozu stávajících biologických a chemických čistíren odpadních vod

 6. Konzultační a expertizní činnost

 7. Školicí činnost v oblastech vodního hospodářství

 8. Výzkumná a vývojová činnost v oblasti vodního hospodářství

 9. Optimalizace oplachových procesů v průmyslu

 10. Optimalizace a racionalizace chladicích okruhů a souvisejících technologií

 11. Vodárenské procesy a výroba pitné vody

 12. Výroba užitkové a průmyslové vody

 13. Výroba vysoce čisté a antipyretické vody

 14. Zpracování projekčních podkladů pro uvedené oblasti, včetně koordinace a realizace

 15. Konzultace v oblasti rybochovuNovinkyNová sekce stránek 21.7.2011

Ke dni 21.7.2011 byla přidána nová sekce stránek Bazénová chemie.