Služby

Společnost TECHNECO poskytuje služby v oblastech:


 1. Čištění průmyslových odpadních vod

 2. Čištění splaškových odpadních vod

 3. Optimalizace chemických procesů čištění odpadních vod

 4. Optimalizace biologických procesů čištění odpadních vod

 5. Optimalizace provozu stávajících biologických a chemických čistíren odpadních vod

 6. Konzultační a expertizní činnost

 7. Školící činnost v oblastech vodního hospodářství

 8. Výzkumná a vývojová činnost v oblasti vodního hospodářství

 9. Optimalizace oplachových procesů v průmyslu

 10. Optimalizace a racionalizace chladících okruhů a souvisejících technologii

 11. Vodárenské procesy a výroba pitné vody

 12. Výroba užitkové a průmyslové vody

 13. Výroba vysoce čisté a antipyretické vody

 14. Zpracování projekčních podkladů pro uvedené oblasti , včetně koordinace relizace

 15. Konzultace v oblasti rybochovu

NovinkyNová sekce stránek 21.7.2011

Ke dni 21.7.2011 byla přidána nová sekce stránek Bazénová chemie.